Referenties

Dit zeggen onze opdrachtgevers over PanCompany:

"De expert van PanCompany heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de automatisering en het STP maken van het product en de ontsluiting op MijnNN.nl. In eerste instantie was hij primair gericht op het testen van de complexe keten en als SCRUM master later op het faciliteren en coachen van het SCRUM team. Hij heeft zijn opdracht uitstekend uitgevoerd. De combinatie van test professional en SCRUM master is een goede werkende gebleken."

Nationale Nederlanden | 2016 / Test & Agile Management

"De expert van PanCompany heeft gedaan wat in de opdracht stond en meer. Hij heeft zich niet tot zijn opdracht beperkt maar ook daarbuiten geholpen, zonder dat dit ten koste ging van het te behalen resultaat. De expert van PanCompany is deskundig in zijn werk en vakgebied. Hij heeft zijn opdracht uitstekend uitgevoerd."

Inspectie Leefomgeving en Transport | 2016 / Java Development

"De expert van PanCompany heeft een waardevolle bijdrage geleverd op basis van bewezen kennis en inzicht in de materie. Zowel zijn betrokkenheid als flexibiliteit worden erg gewaardeerd."

Conclusion FIT | 2016 / Test Management

"De expert van PanCompany kwam binnen in een hele hectische en spannende periode waarin veel onrust bij het team heerste en er een hoge mate van werkdruk was. Hij heeft hierin op de juiste wijze geacteerd waardoor er een hecht team is ontstaan. Dit team heeft enorm goede resultaten bereikt. Bovendien heeft de expert van PanCompany meegeholpen de test awareness binnen de organisatie te verhogen."

CBR | 2015 / Test Management

"De expert van PanCompany heeft een goede bijdrage geleverd aan het succesvol opleveren van een aantal zeer complexe projecten binnen ons EMEA software integratie programma voor distributie centra en retail services. Alle trajecten binnen het programma zijn binnen budget tegen de gewenste kwaliteit opgeleverd!"

Starbucks EMEA | 2014 / Test Management

"Er is door onze organisatie gekozen voor een expert van PanCompany vanwege zijn professionele aanpak bij ICT projecten maar ook expertise in test- en deliverymanagement. Er wordt toegewerkt naar een optimaal resultaat binnen de daarvoor gestelde randvoorwaarden van tijd en budget. Dit wordt bereikt door optimale samenwerking met collega's en partners in de keten waarbij kwaliteit en klantwaarde hoog in het vaandel staan."

Rabobank | 2014 / Agile Management

"Met behulp van de expert van PanCompany zijn we in staat geweest, om op korte termijn, inzicht te geven in de performance van de software bij A.S.R. In de inzetperiode van de expert van PanCompany is gebleken dat hij flexibel is, pragmatisch te werk gaat, kritisch is op de testuitvoer en goed omgaat met onduidelijkheden bij de klant. Hij is in staat om doelgericht en efficiënt te werken naar een eindresultaat voor het project. Al met al zijn wij zeer tevreden met de opdrachtuitvoering."

Caesar Experts | 2014 / Test Management

"De expert van PanCompany heeft het gevraagde zeer goed uitgevoerd en was, mede door het ontbreken van dergelijke kennis op dat niveau, een onmisbare schakel in het project met een prima resultaat. Naast het gevraagde heeft de expert van PanCompany ook, ongevraagd, andere taken op zich genomen in het belang van het project en had altijd de focus op een goed eindresultaat."

Gemeente Haarlem | 2013 / Test Management

"De expert van PanCompany is op een rijdende trein in een complexe omgeving met verschillende belanghebbende partijen terecht gekomen. Hij heeft daarmee goed de afstemming gezocht. Hij is in staat gebleken goed het overzicht te behouden en op het proces te sturen. Hij bewaakte daarbij goed de kwaliteit (en niet alleen de andere projectbelangen als tijd en geld). Hij bleef rustig en toonde zich flexibel en betrokken. Als je hem om een boodschap stuurde, dan werd het geregeld. Het project is conform planning live gegaan."

ING Retail Banking | 2012 / Test Management

Wilt u meer weten over deze referenties?

Wij vertellen u graag meer over de cases achter deze referenties en de aanpak van onze experts.

Trotse winnaar van een
FD Gazellen Award
2014 t/m 2018

© 2019 | Europalaan 12a | 5232BC 's-Hertogenbosch | T: +31 (0)85 0290550 | E: info@pancompany.com