Over ons

Pan + Company = PanCompany

"pan- comes from Greek, where it has the meaning "all''. It is also used in terms that imply or suggest the union of (all) branches of a group".

PanCompany huisvest meerdere, samenhangende expertises onder één dak. Onze experts kiezen daarbij bewust voor de gemeenschappelijkheid van The expert solution.

Maar Pan staat ook voor de wijze waarop onze experts omgaan met hun opdrachten. Puttend uit een arsenaal aan opgedane kennis en kunde werken ze pragmatisch aan oplossingen die daadwerkelijk waarde toevoegen voor de klant. Daarbij kijken ze altijd verder dan de grenzen van de eigen opdracht met als ultieme doel het bereiken van het beoogde resultaat.

De experts van PanCompany zijn met name actief bij top 200 bedrijven, zoals banken en verzekeraars, energieleveranciers, telecom-aanbieders, overheden, logistieke en transportbedrijven, groothandelsondernemingen, ICT- en productiebedrijven.

Ik ben opdrachtgever en wil meer weten over The expert solution

PanCompany heeft al meer dan 35 opdrachtgevers geholpen hun doelstellingen te realiseren.

Ik ben expert en wil meer weten over The expert solution

Combineer de vrijheid van het ondernemerschap met de geborgenheid van PanCompany.

Trotse winnaar van een
FD Gazellen Award
2014 t/m 2018

© 2019 | Europalaan 12a | 5232BC 's-Hertogenbosch | T: +31 (0)85 0290550 | E: info@pancompany.com