PanCompany bezoekt TestBash 2018

Op donderdag 12 en vrijdag 13 april 2018 werd TestBash Nederland georganiseerd. Onze collega's Luc, Sebastiaan en Boris, Test Management & Automation experts van PanCompany, bezochten dit event. Ze bezochten de workshops “BDD-Specification by Example” en “How to create an automation strategy that works” op donderdag en de conferentie op vrijdag.

TestBash NL 2018 Adverts TITO

BDD – Specification by Example 

BDD, Behaviour Driven Development, heeft als principe dat bij het ontwikkelen van software zowel de domeinkennis en de requirements van de business als de technische kennis van de ontwikkel-teams gezamenlijk ingezet worden door gebruik te maken van eenzelfde tool, taal en proces.

Tijdens de workshop werd het ontwikkelen van een Black Jack game als casus genomen. Daarbij zijn de verschillende processtappen van de methode Specification by example doorlopen. Het uiteindelijke resultaat zijn “key examples” van gedrag gespecificeerd in een voorgeschreven format die gebruikt kunnen worden voor drie doelen:

  1. Specificaties voor ontwikkelen van een software change
  2. Geautomatiseerde tests
  3. “Living” systeemdocumentatie: specificaties die ook als regressietest uitgevoerd kunnen worden.

Door gebruik te maken van één format worden mismatches tussen verschillende typen documentatie en de code voorkomen.

Het draait bij BDD vooral om de werkvorm en de communicatie binnen het team en minder om het automatiseren van tests. Door de focus te leggen op concrete voorbeelden is ervaren dat teamleden vanuit verschillende disciplines een gemeenschappelijke ‘taal’ gaan spreken. Tijdens de workshop viel op dat het vragen naar key examples bij de business meer aansprak dan vragen om testgevallen op te stellen, terwijl dat binnen BDD eigenlijk op hetzelfde neerkomt. 

How to create an automation strategy that works

De workshop was gericht op alle aspecten, thema’s, die van toepassing zijn bij het opzetten en beheren van testautomatisering. Het was een zeer interactieve workshop waarbij de deelnemers in kleine groepjes hun ervaringen op thema’s als toolselectie, business, opleiding en kennisborging deelden. Wat zijn de verwachtingen? Wat zijn de praktische issues? Maar zeker ook het formuleren van oplossingen die een bijdrage leveren aan het effectief inzetten van testautomatisering op de lange termijn.

Het hebben van slimme programmeurs die eigenhandig een framework opstellen om unit testen geautomatiseerd uit te voeren in niet voldoende. Het vergt een forse financiële investering waar commitment van het management voor nodig is. Kennis over het framework, het specificeren en uitvoeren van testen moet zoveel mogelijk gedeeld worden binnen de organisatie. Testautomatisering vergt dus veel communicatie, afstemming en training om het op de lange termijn een succesvol te laten zijn.   

foto TestBash 3

De conferentie

Gedurende de dag waren er 9 “talks” over uiteenlopende onderwerpen gerelateerd aan het testen van software. Zowel het testmanagement, het automatiseren van testen en de soft skills passeerde de revue. De zowel nationale als internationale sprekers baseerden hun verhaal op eigen ervaringen en best practices. Daardoor kon was het eenvoudig de toepasbaarheid binnen de eigen opdracht te beoordelen en werd men aangezet om na te denken hoe je op je eigen wijze invulling geeft aan je rol als tester binnen een project of team.

Tussendoor was er voldoende tijd om kennis te maken met de sprekers en de andere bezoekers van de conferentie. Wat opviel was de grote diversiteit aan nationaliteiten van het overwegend jonge publiek. De gesprekken gingen over het vakgebied, ieders affiniteit met testen, culturele achtergrond en natuurlijk wat we hadden opgestoken van de presentaties.

Al met al een geslaagd event op een sfeervolle locatie. Een aanrader voor volgend jaar.

naar overzicht

Wilt u reageren of meer weten?

Heeft u iets in dit artikel gelezen dat uw interesse gewekt heeft? Laat het ons weten!

Deze post delen?

Trotse winnaar van een
FD Gazellen Award
2014 t/m 2018

© 2019 | Europalaan 12a | 5232BC 's-Hertogenbosch | T: +31 (0)85 0290550 | E: info@pancompany.com