Offshore testen lastig? Dit werkt wel!

Als onsite testmanager maak je de keuze voor offshoring vaak niet zelf, maar krijg je wel de uitdagingen voor je kiezen. Veel gehoorde zijn: weinig inzicht in voortgang en kwaliteit, bezettingswisselingen in het offshore team (waardoor kennis en ervaring wegstroomt) en communicatieproblemen die terug te voeren zijn op verschillen in cultuur, taal en tijdzones. Wat kun je doen om het offshore testen zo goed mogelijk te laten werken? Hieronder enkele van mijn belangrijkste lessen.

Investeer in kennisdeling en onderling begrip

Bij een klant had ik als opdracht een transitie van onsite- naar offshore testen te begeleiden. Al in het transitieplan heb ik toen een stelpost opgenomen voor kennisoverdracht. De kennisoverdracht hebben we gefaseerd opgebouwd, waarbij we ervoor gekozen hebben om het offshore team tijdelijk naar Nederland te halen. Dit is een investering waarover klant en aannemer het eens zullen moeten worden, maar die betaalt zich uit in begrip van de klant en zijn product als ook van onze Nederlandse cultuur en wijze van communiceren.

De fasen in de kennisoverdracht waren achtereenvolgens: 1. trainingssessies (over het business domein, het product, de werkwijzen, etc.), 2. het “meelopen” van de offshore testers met de onsite testers en 3. het zelfstandig werken van het offshore team (met de onsite testers nog tijdelijk ter ondersteuning).

Ter afsluiting van de trainingssessies hebben we gekozen voor toetsing van het kennisniveau. Een goede manier hiervoor is een zogenaamde 'reserve knowledge transfer’. Hierbij presenteert het team na afloop van de training het geleerde. De ervaring leert dat het vooruitzicht om de opgedane kennis te moeten presenteren een goede prikkel is om mensen extra te motiveren om zo veel mogelijk van de training op te willen steken.

Geef als onsite testmanager de offshore test lead extra aandacht door samen enkele testbegrotingen en –rapportages te maken. En wees je bewust dat de aanwezigheid van de offshore test lead bij de trainingssessies de interactie kan beperken die nodig is om kennis te ontwikkelen. Mijn ervaring is dat het voor de hand ligt dat de offshore team lead veelal de communicatie namens het team verzorgt en dat ‘domme’ vragen stellen als zwakte wordt beschouwd.

Bezoek als onsite testmanager voor nog meer begrip ook eens het kantoor in India. Zo heb ik bijvoorbeeld gezien dat harde regen in India een verkeersinfarct kan veroorzaken, waardoor het soms ook echt onmogelijk voor de teamleden is om naar kantoor te komen en te werken.

Maak een duidelijke werkverdeling 

Offshore- en onsite testers hebben in mijn ervaring verschillende sterktes. Offshore teams zijn vaak goed in technische testen, regressietesten en testautomatisering (systeem- en functionele testen). De onsite testers zijn vaak beter in de testen die interactie met de business en het lokale projectteam als ook business kennis vereisen (acceptatietesten). Het is belangrijk om daar als testmanager bij het verdelen van het werk rekening mee te houden.

Verantwoordelijkheden verduidelijken

Het lijkt voor ons logisch dat een tester bepaalde verantwoordelijkheden heeft, maar het is een aanname om te denken dat het beeld bij een rol overal ter wereld hetzelfde is. Zo is het analyseren van defects in India lang niet altijd bij testers belegd. Natuurlijk worden hierover afspraken vastgelegd in het testplan, maar zelfs met het reviewen en accorderen van het testplan komt dit vaak pas naar voren als het echte werk wordt gedaan.

Het verdient dat ook aanbeveling om te investeren in het creëren van een gedeeld beeld over verantwoordelijkheden. In mijn opdrachten organiseer ik van tevoren workshops over activiteiten als troubleshooting bij defects en traceability (koppelen van requirements aan test cases en defects) om dat gemeenschappelijke beeld te creëren.

Maak de offshore test lead verantwoordelijkheid voor zijn deel van de scope. Ik heb gemerkt dat we onsite de neiging hebben om offshore problemen te willen oplossen, met als gevolg dat het offshore team zich niet verantwoordelijk voelt. Als het team verantwoordelijk is voor een deel van de scope gaat het er bijvoorbeeld ook voor vechten dat goede testers voor het team behouden blijven, waarmee de ongewenste effecten van bezettingswisselingen voorkomen kunnen worden.

Neem kwaliteitsmaatregelen

Een van de uitdagingen bij het werken met offshore teams is dat het moeilijk is om van een afstand gevoel te houden bij de voortgang. Ik heb dat in mijn huidige project opgelost door iedereen (onsite en offshore) de plicht te geven om de testresultaten iedere dag bij te werken in het gebruikte defect tool. Op die manier is er altijd een actueel inzicht van de status, waarmee ik als onsite testmanager alle betrokkenen op de hoogte kan houden van de voortgang en kan bijsturen waar nodig.

In mijn ervaring is het ook verstandig om entry en exit criteria van tevoren met het offshore team door te nemen zodat duidelijk is wat de kwaliteit van het geteste product moet zijn voordat het naar de volgende testfase mag. Als bij hen bekend is dat de volgende testsoort niet start wanneer er niet aan de criteria is voldaan, kan er naar een meetbaar doel worden toegewerkt. Daarbij is het belangrijk om te ver duidelijken dat de kwaliteitsmaatregelen, zoals de acceptatiecriteria of het laten reviewen van test cases, zowel voor het onsite- als voor het offshore team gelden. Hierdoor wordt het duidelijk dat controle geen teken van wantrouwen naar het offshore team toe is.

Kortom…

Mijn ervaring is dat offshore testers graag een goed product opleveren. Het gevoel dat ze deel uitmaken van het projectteam draagt daar aan bij. Het is dus belangrijk om daarin te investeren. Net als in het Agile gedachtengoed blijkt het bij elkaar zetten en brengen van mensen daarbij effectief. Het is de onsite testmanager die de onmisbare schakel is die de afnemende klant nodig heeft om offshore testen te laten werken.

Bekijk hier een promotionele video

Meer weten over de toegevoegde waarde van de testmanagement expertise in uw offshore omgeving? Neem dan contact met ons op en wij vertellen u er graag meer over of helpen u naar uw specifieke situatie of uitdagingen te kijken.

Poll: Outsourcing? Goedkoop = duurkoop!

Please select at least one option.

naar overzicht

Wilt u reageren of meer weten?

Heeft u iets in dit artikel gelezen dat uw interesse gewekt heeft? Laat het ons weten!

Deze post delen?

Trotse winnaar van een
FD Gazellen Award
2014 t/m 2018

© 2019 | Europalaan 12a | 5232BC 's-Hertogenbosch | T: +31 (0)85 0290550 | E: info@pancompany.com