Exploratory Testing moet serieus genomen worden

Exploratory Testing (ET) is momenteel de meest gebruikte methodiek van testen. In de State of Testing 2018 staat dat 82% van de testers deze methodiek hanteert. Exploratory Testing werd lange tijd gezien als een informele en ongestructureerde manier van testen die slechts voorbehouden was aan ervaren testers. In mijn optiek is dat beeld achterhaald. 

Exploratory Testing mag gezien worden als een methodiek die toegankelijk is, betrouwbare resultaten oplevert en te managen is.

Exploratory Testing is prima te gebruiken in een Agile ontwikkelomgeving omdat er niet te veel planning bij komt kijken en specificatie en uitvoer van testen gelijktijdig worden gedaan. Op die manier is de gewenste snelle feedback te realiseren. Maar als je ET niet goed gebruikt en de uitgevoerde testen en testresultaten niet vastlegt, kleven er ook nadelen aan. Het werk is in mindere mate overdraagbaar, er ontbreekt een duidelijke audit trail, de dekking is moeilijk aan te geven en indien er bevindingen worden gedaan ontbreekt de juiste test basis. Daarom wordt ET vaak gebruikt in combinatie met een andere, meer formele testmethoden.

Inmiddels zijn er tal van tools en hulpmiddelen beschikbaar die de nadelen van Exploratory Testing wegnemen en het tot een volwaardige methodiek maken, waarmee de functionele werking van software geaccepteerd kan worden.

Dat betekent voor de testers wel dat ze zich de vrijheden van het niet plannen en documenteren niet meer kunnen veroorloven.

Een tool als Testpad is een eenvoudig te gebruiken testcase management tool waarin checklists kunnen worden opgeslagen. Meerdere testers kunnen er online gebruik van maken en op basis van de opgeslagen resultaten kan real time elke gewenste rapportage worden gemaakt. Een tool als Jira Capture ondersteunt het gebruik van ET door middel van het opnemen van de uitgevoerde testen of het vastleggen van het testresultaat door het maken van screenshots. Dat maakt het mogelijk om testen te reproduceren, bevindingen te analyseren en een audit trail op te bouwen. Er zijn zelfs tools die een vorm van testautomatisering ondersteunen. Met behulp van BugMagnet is het bijvoorbeeld mogelijk om webpagina’s te testen op alle mogelijke invoer door de gebruiker.

Dan blijft er nog één vraag over: wat is de dekkingsgraad van de uitgevoerde testen? Omdat er bij het gebruik van ET vooraf geen formele planning en analyse wordt uitgevoerd, is in mindere mate inzichtelijk  te maken wat de dekking van de uitgevoerde testen is. Het volgen van een lijst met te testen onderwerpen, het opstellen van een mindmap of een usage model met verschillende gebruikersprofielen helpt je als tester je creativiteit te stimuleren en vast te leggen welke aspecten van de applicatie zijn getest.   

Mijn conclusie is dat er voldoende middelen beschikbaar zijn om ET serieus te nemen en als volwaardige methodiek te beschouwen.

In een Agile omgeving is Exploratory Testing de manier om het testen voor een grote groep toegankelijk te maken en op een betekenisvolle manier snel feedback te genereren.

Vanuit het perspectief van de tester betekent dat deze met behulp van tools op een efficiënte wijze de testanalyse kan verbeteren, testgevallen en resultaten kan vastleggen en de testen binnen een team kan managen. Vanuit het perspectief van de business betekent dat de resultaten als betrouwbaar moeten worden beschouwd op basis waarvan software (functioneel) geaccepteerd kan worden.

naar overzicht

Wilt u reageren of meer weten?

Heeft u iets in dit artikel gelezen dat uw interesse gewekt heeft? Laat het ons weten!

Deze post delen?

Trotse winnaar van een
FD Gazellen Award
2014 t/m 2018

© 2019 | Europalaan 12a | 5232BC 's-Hertogenbosch | T: +31 (0)85 0290550 | E: info@pancompany.com