De prioriteit van aangehouden bevindingen

Organisaties die Scrum ontwikkelen maken gebruik van een Definition of Done (DOD). Een belangrijk element van de DOD is een statement met betrekking tot het afronden van een bepaalde mate van testen. Daarbij wordt ook gekeken naar de acceptatiecriteria en de business impact van openstaande bevindingen. Aan het einde van een sprint wordt, al dan niet in overleg met de Product Owner of acceptant, besloten om een of meerdere bevindingen niet op te lossen en aan te houden. Vaak wordt er daarna niet meer naar omgekeken.

Bevindingen die niet zijn opgelost, worden aan de back log toegevoegd en kunnen in een volgende iteratie worden opgelost. De ervaring is dat de prioriteit om de aangehouden bevindingen op te lossen niet opweegt tegen die van de user stories op de back log. Periodiek een sprint plannen om bevindingen op te lossen levert te weinig waarde voor de business. Het gevolg is dat de bevindingenadministratie na verloop van tijd volstroomt met bevindingen die niet opgelost gaan worden. Terwijl de vraag is of ze überhaupt nog relevant zijn als gevolg van gewijzigde of verwijderde functionaliteit.

Er zijn twee principes op basis waarvan een team openstaande bevindingen kan behandelen:

Oplossen als user stories van de betreffende component in sprint worden genomen

Het is het meest effectief om bevindingen op te lossen “als de straat open ligt”. Om dat mogelijk te maken moeten bevindingen wel op een goede manier zijn geadministreerd. Ze moeten gekoppeld zijn aan een feature en een object. Na het plannen van een sprint is duidelijk welke features en objecten verder ontwikkeld worden. De aangehouden bevindingen kunnen dan vanuit de bevindingenadministratie worden geselecteerd. Samen met het ontwikkelteam wordt ingeschat welke bevindingen met beperkte inspanning en beperkt risico op regressie kunnen worden opgelost. Dat overzicht wordt als voorstel met de Product Owner besproken. Als die een zelfde inschatting maakt van de risico’s, worden de betreffende bevindingen geopend en tijdens de sprint opgelost. Een mooie bonus voor de Product Owner!  

Na verloop van tijd verwijderen van de back log

Het besluit om een bevinding wel of niet op te lossen wordt genomen op basis van een inschatting van de business impact. Indien een bevinding wordt aangehouden, wil dat zeggen dat de geschatte impact beperkt is. Indien blijkt dat de impact groter is, zal de product owner de bevinding een hogere prioriteit geven en in een volgende sprint op laten lossen (indien de impact inderdaad beperkt is, zal dat niet gebeuren).

Om zicht te houden op de aangehouden bevindingen neemt het development team de lijst periodiek, bij voorbeeld om de sprint, door met de Product Owner om vast te stellen of er nog een vervolgactie nodig is. Dat moet gebeuren op basis van de ervaring die gebruikers in de tussentijd hebben opgedaan. Vaak zijn gebruikers zich helemaal niet bewust van de impact omdat ze niet anders gewend zijn, doen situaties zich niet voor in de praktijk of er is een goede work around beschikbaar. Heb op dat moment het lef om aangehouden bevindingen te sluiten.

Sluiten dus! 

Het aantal aangehouden bevindingen blijft onder controle door ze periodiek te behandelen en ze te beoordelen op basis de opgedane ervaringen van de gebruikers. Als die ervaringen goed zijn, is er geen noodzaak meer om een bevinding aan te houden. Sluiten dus!

naar overzicht

Wilt u reageren of meer weten?

Heeft u iets in dit artikel gelezen dat uw interesse gewekt heeft? Laat het ons weten!

Deze post delen?

Trotse winnaar van een
FD Gazellen Award
2014 t/m 2018

© 2019 | Europalaan 12a | 5232BC 's-Hertogenbosch | T: +31 (0)85 0290550 | E: info@pancompany.com