Datakwaliteit, een bepalende factor

Datakwaliteit is een essentieel onderwerp binnen data gedreven organisaties maar wordt vaak overschaduwd door de trends en technieken die zich de afgelopen jaren in razend tempo hebben opgevolgd. Ontwikkelingen zoals Big Data, (Predictive) Analytics, Internet Of Things, Robotics en het feit dat organisaties steeds meer data naar ‘de cloud’ brengen biedt tal van kansen en mogelijkheden maar overschaduwen vaak de aandacht voor goede datakwaliteit.

Echter, valt of staat het rendement van deze investeringen met de kwaliteit van data die je als organisatie in huis hebt. Organisaties gaan doorgaans wel graag mee met de trends maar het onderwerp datakwaliteit wordt vaak niet als relevant onderkend. Veelal omdat het niet de ‘core’ business is, het (nog) niet als asset wordt beschouwd en omdat het simpelweg niet zo’n spannend onderwerp is. Een gemiste kans, aangezien data hét fundament is om je verdere ‘business’ op uit te voeren, te sturen en accurate beslissingen op te nemen.

Het niet op orde hebben van de datakwaliteit brengt risico’s met zich mee.

Heb je als organisatie bijvoorbeeld te maken met een verkoopafdeling en is je datakwaliteit niet op orde, dan betekent dat dat je onvoldoende of geen informatie hebt over een (potentiele) klant. Wil je als marketingafdeling een mailing versturen maar beschik je niet over een juist adressenbestand, dan heb je daar direct hinder van.

Dit zijn twee eenvoudige voorbeelden maar het geeft wel aan dat het hebben van goede datakwaliteit bepalend is voor het succes van je organisatie. Nu, en met de eerdergenoemde ontwikkelingen én de toenemende hoeveelheid en complexiteit van de data ook voor de toekomst. Daarnaast zorgt het niet op orde hebben van de datakwaliteit voor extra werk, extra kosten en komt het uiteindelijk uiterst onprofessioneel over.

Data Quality Conference 2017

De essentie en het belang van goede kwaliteit van data werd nog maar eens onderstreept tijdens de Data Quality Conference 2017 die begin juni in Den Haag werd gehouden en waar ik namens PanCompany aanwezig was. Een congres dat volledig in het teken stond van het niveau van datakwaliteit binnen organisaties en waar vragen centraal stonden zoals: hoe haal je meer rendement uit je data, hoe verhoog je de kwaliteit van data en welke stappen kan ik als organisatie nemen om een goed data governance programma op te starten.

Tijdens inspirerende sessies van organisaties als TNO, CBS en Rijkswaterstaat werd inzicht gegeven in hoe zij omgaan met vraagstukken als: hoe zorg je dat data integer, betrouwbaar en transparant is, wanneer is de kwaliteit van data goed genoeg en, als je goede datakwaliteit hebt, wat levert dat dan op? Vragen die door de grote toename van data, het ontsluiten van nieuwe (externe) bronnen, de uiteindelijke integratie daarvan in een datawarehouse en de aansluiting op de eerdergenoemde trends en technieken steeds essentiëler worden.

foto DQC 1

Het belang van data governance

De eenduidige conclusie was dat er in vrijwel alle gevallen vaak duidelijker in kaart moet worden gebracht hoe het gesteld is met de kwaliteit van de data, er een hogere precisie van data benodigd is en dat datakwaliteit een organisatie breed probleem is wat niet enkel door de ‘IT’ afdeling gedragen dient te worden. Als organisatie dien je het belang van goede datakwaliteit in te zien, de juiste verantwoordelijkheden vast te leggen en het eigenaarschap bij de juiste personen te beleggen om hier aandacht op te vestigen. Het dient als ‘asset’ opgenomen te worden op de agenda’s en ‘roadmaps’ van organisaties.

Een conclusie waarin ik me kan vinden. Wat mij betreft ligt de focus nog te vaak op de tools en technieken terwijl het in eerste instantie draait om een goede (data governance) strategie, de juiste mensen (met de juiste rollen, verantwoordelijkheden en het juiste mandaat), de inrichting van de processen, eigenaarschap en bewustwording van de personen die dagelijks met de data werken. Wanneer dat is ingericht kun je de basis informatiehuishouding verder op orde brengen en laten aansluiten op de relevante technieken en tools.

foto DQC 2

Een opstap naar data governance

Gedurende het congres werd hier ook op ingespeeld. Er werden pragmatische aanknopingspunten geboden om een goed ‘data governance’ beleid binnen organisaties te introduceren. De stappen die genoemd werden om dit te initialiseren, te implementeren en te optimaliseren zouden als volgt kunnen zijn:

Identificeer en definieer de data

Beschouw data als een asset, creëer bewustzijn van het belang van data bij de medewerkers en laat het centraal staan in de organisatie. Leg de data definities (organisatie breed) vast en introduceer de rol van ‘Data Steward’.

Benoem verantwoordelijken en dwing standaarden af

Benoem ‘Data Owners’ die verantwoordelijk zijn voor de data en introduceer standaarden omtrent het vastleggen en verwerken van data.

Meet de resultaten en blijf de datakwaliteit bijhouden

Blijf de definitie(s) van datakwaliteit bijhouden en realiseer kwaliteitscontroles. Zorg dat de resultaten en leermomenten worden geborgd en deel de behaalde successen binnen de organisatie.

Optimaliseer het proces rondom datakwaliteit continu

Verbreed en verdiep de geleverde data, definieer de ‘next steps’ om de data huishouding te blijven verbeteren en benut de kansen die zich gedurende het traject voordoen.

Bovenstaande stappen zijn een opzet naar een goede ‘data governance’ structuur binnen organisaties en zullen absoluut helpen om de kwaliteit van de data structureel naar een hoger niveau te brengen.

Kortom, het begint bij de basis, bij een goed fundament. Niet het meest ‘spannende’ onderwerp maar wel essentieel en noodzakelijk om uiteindelijk de datahuishouding als organisatie op orde te krijgen én te houden.

naar overzicht

Wilt u reageren of meer weten?

Heeft u iets in dit artikel gelezen dat uw interesse gewekt heeft? Laat het ons weten!

Meer weten over onze BI expertise?

Met hun ruime ervaring zijn onze BI experts uw oplossing!

Deze post delen?

Trotse winnaar van een
FD Gazellen Award
2014 t/m 2018

© 2019 | Europalaan 12a | 5232BC 's-Hertogenbosch | T: +31 (0)85 0290550 | E: info@pancompany.com