Agile ontwikkelen? Los bevindingen zo snel mogelijk op!

Binnen Agile werken wordt in korte sprints een doel gerealiseerd. Om dat te kunnen doen, is het van groot belang dat issues zo snel mogelijk worden besproken en opgelost. Dat is ook van toepassing op bevindingen op de software. Niets administreren. Gewoon direct oplossen! Om dat voor elkaar te krijgen moeten programmeurs en testers samenwerken en dienen de omgevingen op een goede manier te zijn ingericht.

Niet direct melden

Als een tester een bevinding doet dan heeft die vaak de neiging om die direct te willen delen. Om een bevinding snel en in één keer op te kunnen lossen, is het noodzakelijk om de bevinding eerst te reproduceren. In geval van een technische fout probeert de tester (indien mogelijk) zelf een analyse uit te voeren om de oorzaak te achterhalen. Daarvoor dient de juiste tooling in de testomgeving aanwezig te zijn. In geval van een functionele fout formuleert de tester een mogelijke oplossing. Daarvoor kan het nodig zijn om eerst een ontwerper of gebruiker te spreken.  Als de oorzaak van de bevinding duidelijk is en een mogelijke oplossing voorhanden, kan de tester vragen de bevinding op te lossen.

Samen tot een oplossing komen

Om een bevinding snel op te kunnen lossen, moet de programmeur beschikbaar zijn. Dat kan tijdens de dagstart afgesproken worden. De programmeur en de tester reproduceren samen de bevinding in de ontwikkelomgeving. Dat gaat het snelst als in de ontwikkel- en testomgeving dezelfde dataset aanwezig is. Indien de (verdere) analyse van de bevinding is afgerond komen de programmeur en de tester gezamenlijk tot een besluit over welke fix of change gedaan moet worden.

Lokaal oplossen en testen

De programmeur voert de fix of change direct door in zijn eigen ontwikkelomgeving en voert samen met de tester een unit- of systeemtest uit om te beoordelen om de wijziging het gewenste resultaat heeft. Indien dat het geval is kan op basis van de prioriteit van de bevinding besloten worden de wijziging door te zetten naar de testomgeving.

In een Scrum team hebben de teamleden geen strak afgebakende rollen en verantwoordelijkheden. Dat komt het bevindingenproces ten goede omdat programmeur en tester in onderlinge samenwerking in staat worden gesteld bevindingen op een efficiënte en effectieve op te lossen. Het gevolg is een sterke afname in administratie, afgekeurde oplossingen en doorlooptijd.

naar overzicht

Wilt u reageren of meer weten?

Heeft u iets in dit artikel gelezen dat uw interesse gewekt heeft? Laat het ons weten!

Deze post delen?

Trotse winnaar van een
FD Gazellen Award
2014 t/m 2018

© 2019 | Europalaan 12a | 5232BC 's-Hertogenbosch | T: +31 (0)85 0290550 | E: info@pancompany.com