Agile ontwikkelen? Reduceer eerst risico's, dan pas testdocumentatie!

Bij het Agile ontwikkelen van software moet zoveel mogelijk tijd gestoken worden in het ontwikkelen van het product en liefst zo min mogelijk in documentatie daaromtrent. Zo ook met betrekking tot testen. Zo wordt er veel minder tijd besteed aan het schrijven van testplannen. Ook worden testen meer en meer uitgevoerd zonder uitgewerkte testscripts. En bevindingen worden bij voorkeur direct opgelost zonder administratie. Er zijn echter een aantal aspecten die aanleiding geven om toch testgevallen en resultaten te documenteren.

Product risico’s afdekken

De aanwezigheid van hoge product risico’s is aanleiding om testen op een gestructureerde manier op te zetten en te documenteren om zo de juiste mate van dekking te garanderen. Een voorbeeld is een module van een webshop waarin berekeningen zijn opgenomen. Als niet altijd de juiste kosten in rekening worden gebracht, is dat uitermate schadelijk.

Project risico’s reduceren

De activiteiten die tijdens de sprint uitgevoerd moeten worden, moeten bij voorkeur door iedereen uitgevoerd kunnen worden. Het documenteren van de uitgevoerde testen en testresultaten geeft inzicht in de voortgang en maakt de uitvoering overdraagbaar!

Toekomstige werkzaamheden

Het vastleggen van testgevallen maakt het mogelijk om die in de toekomst te hergebruiken. Dan hoeft daar niet telkens opnieuw over nagedacht te worden. Ook is het verstandig om na iedere sprint of release de test-set voor regressietesten aan te vullen. Op die manier is die set altijd bruikbaar. Ook als er productieverstoringen opgelost moeten worden middels een snelle fix.

Acceptatie door stakeholders

Het is voor de acceptatie door de stakeholders belangrijk dat zij een goed gevoel krijgen bij de wijze waarop de belangrijkst product risico’s zijn afgedekt. Een van de eisen die zij vaak hebben is het inzicht krijgen in de testaanpak en testresultaten van de meest risicovolle functionaliteit. In een vrijgave-advies moet dan ook doorgaans een locatie worden aangegeven waar testdocumentatie is opgeslagen. Het is dan ook aan te bevelen om op voorhand samen met de stakeholders vast te stellen voor welke testen documentatie moet worden opgeslagen.

Leren en verbeteren

Het beschikken over documentatie maakt het mogelijk om te leren van de gehanteerde testaanpak. Hoe meer ervaren het team is wat betreft het uitvoeren van testactiviteiten en kennis heeft van de te testen objecten, hoe minder het afhankelijk is van test documentatie. Indien nieuwe medewerkers aan het project worden toegevoegd, neemt de behoefte aan documentatie weer toe.

Kortom…

Het is aan te bevelen bij de start van een project te starten met het beschrijven van de testgevallen en het documenteren van de testresultaten. Op basis van de ervaringen die het development team opdoet met het uitvoeren van testen, de reductie van risico’s en het toenemende vertrouwen van de stakeholders kan besloten worden om de mate van testdocumentatie te reduceren. Maar op voorhand niet meer plannen, specificeren en documenteren brengt onverantwoorde risico’s met zich mee.

naar overzicht

Wilt u reageren of meer weten?

Heeft u iets in dit artikel gelezen dat uw interesse gewekt heeft? Laat het ons weten!

Deze post delen?

Trotse winnaar van een
FD Gazellen Award
2014 t/m 2018

© 2019 | Europalaan 12a | 5232BC 's-Hertogenbosch | T: +31 (0)85 0290550 | E: info@pancompany.com