Agile ontwikkelen = Iedereen test? Onder voorbehoud!

Er zijn een aantal aspecten die kenmerkend zijn voor testen in een Agile omgeving. Een belangrijke is het uitgangspunt dat iedereen in het ontwikkelteam test. Maar is dat nu wel zo verstandig? In mijn ervaring alleen onder voorwaarden!

Er spelen in mijn ogen drie factoren een belangrijke rol bij het succesvol implementeren van het aspect ‘Iedereen test’: affiniteit, integriteit en vakbekwaamheid.

Affiniteit

Een Agile ontwikkelteam is per definitie een multidisciplinair team. Verwacht mag worden dat teamleden taken op verschillende expertisegebieden kunnen uitvoeren. Testen wordt vaak gezien als een activiteit die door elk teamlid uitgevoerd moet kunnen worden. Tijdens de stand up klinkt het vaak: “Als je even niets te doen hebt, dan ga je maar testen”. Testen wordt door analisten, ontwerpers, programmeurs en gebruikers niet altijd als even interessant ervaren. De affiniteit met het testen ontbreekt en dat gaat ten koste van de kwaliteit van het testresultaat.

Integriteit

Het is van groot belang dat degenen die testen hun testwerkzaamheden op een onafhankelijke en objectieve wijze uitvoeren en de uitkomsten transparant presenteren. Het mag niet zo zijn dat omwille van het realiseren van het sprintdoel testresultaten niet worden gedeeld of de impact wordt afgezwakt. Het gevaar van de slager (lees: ontwikkelaar) die zijn eigen vlees (lees: zijn code) keurt, ligt op de loer. Om dit risico te reduceren is het belangrijk dat er een testexpert in het team is opgenomen die toeziet op de kwaliteit van de uitgevoerde testen en de rapportage van de resultaten voor zijn rekening neemt.   

Vakbekwaamheid

Testen is een expertise waar kennis en ervaring voor nodig is om het op een goede, gestructureerde wijze uit te voeren. ‘Iedereen test’ is wel degelijk toepasbaar voor een aantal onderdelen in het testproces. Voor onderdelen als het formuleren van een testaanpak, het uitvoeren van de testanalyse en het zorgen voor consistentie in een keten is echter gedegen kennis en ervaring nodig. Iedereen kan testen, maar dan wel als de activiteiten waar specifieke kennis en ervaring voor nodig zijn, zijn geborgd.

Kortom... 

Organisaties zouden in mijn ogen voorzichtig moeten zijn met het zonder meer toepassen van het aspect ‘Iedereen test’. Testen is net zo goed een expertise als het programmeren van code. Beoordeeld moet worden hoe bekwaam leden van het ontwikkelteam zijn op alle onderdelen van het testproces. Het is raadzaam om minimaal één testexpert in het ontwikkelteam op te nemen die het team kan helpen bij het formuleren van testactiviteiten en testdoelen, en het adviseren van de overige teamleden over de activiteiten die ze kunnen uitvoeren. Door in eerste instantie de resultaten gezamenlijk te beoordelen bouwen teamleden kennis, ervaring en motivatie op die ze kunnen gebruiken in een volgende sprint.

naar overzicht

Wilt u reageren of meer weten?

Heeft u iets in dit artikel gelezen dat uw interesse gewekt heeft? Laat het ons weten!

Deze post delen?

Trotse winnaar van een
FD Gazellen Award
2014 t/m 2018

© 2019 | Europalaan 12a | 5232BC 's-Hertogenbosch | T: +31 (0)85 0290550 | E: info@pancompany.com