Agile maakt de testmanager overbodig?

Het is nog maar even geleden dat er in het vakgebied volop geroepen werd dat de testmanager onder invloed van de Agile-tendens het lot van een uitstervend ras beschoren was. Maar intussen zijn wij er bij PanCompany al uit: de toegevoegde waarde van de testmanager is groter dan ooit! En deels nog wel als gevolg van diezelfde Agile-tendens. De niet aflatende vraag vanuit de markt naar onze expertise, ook in Agile-omgevingen, lijkt onze conclusie te ondersteunen.

Inmiddels is naar onze mening wel gebleken dat de testmanager in Agile-omgevingen, zowel binnen als buiten het SCRUM team, een bovengemiddelde toegevoegde waarde heeft ten opzichte van de uitvoerende testspecialist. Daar waar de testspecialist zijn handen (nog) vol heeft aan het volbrengen van de hem toegewezen taak binnen het SCRUM team, is het namelijk de testmanager die op basis van zijn jarenlange ervaring in staat is om afstand te nemen en te anticiperen op problemen in de keten. En die met zijn competenties (“soft skills”) de samenwerking in zowel het SCRUM team als de gehele voortbrengingsketen beter kan laten verlopen.

Een nuance is hier overigens nog wel op zijn plaats. Het is niet zozeer dat de toegevoegde waarde van de testmanager groter is dan ooit, als wel zijn expertise.

Het traditionele, algemeen gedeelde beeld van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de testmanager is aan verandering onderhevig (zo is de verantwoordelijkheid ten aanzien van kwaliteit binnen het SCRUM team een gedeelde en komt de rol van testmanager in het team als zodanig niet voor).

Daarvoor komen nieuwe rollen in de plaats waarbinnen de expertise van de testmanager meer dan van pas komt. Denk aan die van SPOC of ambassadeur testen binnen het SCRUM team (eventueel in de combinatie met die van SCRUM master). Maar denk zeker ook aan rollen buiten het team (lees: over SCRUM teams heen), zoals de ketenmanager / integrator (die de ketenintegratie bewaakt) of de faciliterend testmanager (die verantwoordelijk is voor zaken als de generieke strategie, processen, tooling en omgevingen). Met name in grote informatie intensieve organisaties waar noodgedwongen gekozen wordt voor hybride ontwikkelvormen (Agile in combinatie met programmabesturing) zal er aan dergelijke rollen behoefte ontstaan. Het is juist de testmanager die met zijn brede expertise (waarin managementvaardigheden aan inhoud gekoppeld worden), deze rollen als geen ander kan invullen.

Meer weten over de toegevoegde waarde van de testmanagement expertise in uw Agile omgeving? Neem dan contact met ons op en wij vertellen u er graag meer over.

Bekijk hier een promotionele video

Poll: Agile werken is een tijdelijke hype!

Please select at least one option.

naar overzicht

Wilt u reageren of meer weten?

Heeft u iets in dit artikel gelezen dat uw interesse gewekt heeft? Laat het ons weten!

Deze post delen?

Trotse winnaar van een
FD Gazellen Award
2014 t/m 2018

© 2019 | Europalaan 12a | 5232BC 's-Hertogenbosch | T: +31 (0)85 0290550 | E: info@pancompany.com