Crossover Competence Meet-up: Test Automation

23 oktober 2017

Afgelopen woensdag heeft er weer een Competence Meet-up plaats gevonden. Een cross-over Meet-up van de Competences Web & Software Development en Test Management & Automation wel te verstaan. Met als thema Test Automation. Daarbij was de vraag of en hoe de verschillende competenties van elkaars ervaringen op dit gebied gebruik kunnen maken.

Tijdens de meeting waren er drie demonstraties van het gebruik van tools en scripten:

  • Onze collega Sander demonstreerde Cucumber met gebruik van Ruby en Selenium om de salarisindicator van de PanCompany website te testen.
  • Onze collega Erik demonstreerde ook Cucumber, maar dan in combinatie met Java om een database te testen.
  • Ten slotte gaf onze collega Luc een demonstratie van Robot Framework met gebruik van Seleniuim.

Tijdens de demonstraties kwamen we tot de conclusie dat de competenties elkaar aan moeten vullen om, het liefst in onderlinge samenwerking, tot een functioneel dekkende testset te komen. Met name Selenium leent zich uitstekend om de resultaten van de testanalyse te verwerken in een script. Daarnaast hebben de competenties oog voor verschillende aspecten van geautomatiseerd testen. Ontwikkelaars hebben bijvoorbeeld oog voor de onderhoudbaarheid van het script, rapportage mogelijkheden en screenshots. Testers zorgen bijvoorbeeld door analyse voor coverage en data.

Al met al was het weer een leuke en inspirerende avond. Met nieuwe ideeën verlieten we het inmiddels donker en stil geworden kantoor van onze gastheer.

naar overzicht
Trotse winnaar van een
FD Gazellen Award
2014 t/m 2018

© 2019 | Europalaan 12a | 5232BC 's-Hertogenbosch | T: +31 (0)85 0290550 | E: info@pancompany.com